Uzman görüşleri

KOSGEB Tarafından Yayımlanan “Üretim Ve İhracatta Teknoloji Seviyesi Yüksek, Katma Değerli Ürünlerin Ve Kobilerin Payının Arttırılması” Proje Teklif Çağrısının Tüm Ayrıntıları

Yazar: Fon Havuzu. KOSGEB tarafından 11 Eylül 2017 tarihinde acıkladığı KOBİGEL – Kobi Gelişim Destek Programı çerçevesinde küçük ve orta  ölçekli işletmelerde kullanılmak üzere 500 milyonlara destek verilecek. KOSGEB tarafından yayımlanan “üre...

“İZAHA DAVET”; YENİ BİR VERGİ MÜESSESESİ

Yazar: Fon Havuzu. Bugünkü Resmi Gazete'de yayımlanan 482 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği ile; Vergi Usul Kanununun  370 inci maddesindeki "İzaha davet" uygulamasının detayları açıklandı.  Tebliğ ile izaha davetin kapsamı ve şekl...

Ulusal İstihdam Stratejisi (UİS)’nde tarım için belirlenen tedbirler

Yazar: Fon Havuzu. Özet: Bu makalede 7 Temmuz 2017 tarihinde yayımlanan ve 2023 yılı hedefini gösteren “Ulusal İstihdam Stratejisi (2014-2023) ve Eylem Planları (2017-2019)”nda tarım sektörü için belirlenen amaç,  hedef,   politika ve te...

Ulusal İstihdam Stratejisi (UİS)’nde tarım sektörünün mevcut durum analizi

Yazar: Fon Havuzu. Özet: Bu makalede tarım sektörünün içinde bulunduğu durumun 7 Temmuz 2017 tarihli Resmi Gazete'nin mükerrer sayısında  yayımlanan ve 2023 yılı hedefini gösteren “Ulusal İstihdam Stratejisi (2014-2023) ve Eylem Planları (2017-2019)...

UYUMLU MÜKELLEFLERE VERGİ İNDİRİMİ UYGULAMASI NASIL OLACAK

Yazar: Fon Havuzu.   23/2/2017 tarihli ve 6824 sayılı Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun ile  GVK’nun mükerrer 121 inci maddesinde  vergiye uyumlu mükellefl...