Uzman görüşleri

Hastalıktan Ari İşletme Sertifikası Nasıl Alınır?

Yazar: Fon Havuzu. Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığının "Çiğ Sütün Arzına Dair Tebliğ 27 Nisan 2017 tarihinde yayımlanarak yürürlüğe girdi. Buna göre, sadece yetkili merciden izin alarak süt üreten hayvancılık işletmesinde üretilen çiğ sütün arzına izin ...

Çiğ Süt Satışında Yeni Dönem

Yazar: Fon Havuzu. Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığının "Çiğ Sütün Arzına Dair Tebliğ 27 Nisan 2017 tarihinde yayımlanarak yürürlüğe girdi. Buna göre, sadece yetkili merciden izin alarak süt üreten hayvancılık işletmesinde üretilen çiğ sütün arzına izin veri...

KOSGEB Tarafından Yayımlanan “Üretim Ve İhracatta Teknoloji Seviyesi Yüksek, Katma Değerli Ürünlerin Ve Kobilerin Payının Arttırılması” Proje Teklif Çağrısının Tüm Ayrıntıları

Yazar: Fon Havuzu. KOSGEB tarafından 11 Eylül 2017 tarihinde acıkladığı KOBİGEL – Kobi Gelişim Destek Programı çerçevesinde küçük ve orta  ölçekli işletmelerde kullanılmak üzere 500 milyonlara destek verilecek. KOSGEB tarafından yayımlanan “üre...

“İZAHA DAVET”; YENİ BİR VERGİ MÜESSESESİ

Yazar: Fon Havuzu. Bugünkü Resmi Gazete'de yayımlanan 482 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği ile; Vergi Usul Kanununun  370 inci maddesindeki "İzaha davet" uygulamasının detayları açıklandı.  Tebliğ ile izaha davetin kapsamı ve şekl...

Ulusal İstihdam Stratejisi (UİS)’nde tarım için belirlenen tedbirler

Yazar: Fon Havuzu. Özet: Bu makalede 7 Temmuz 2017 tarihinde yayımlanan ve 2023 yılı hedefini gösteren “Ulusal İstihdam Stratejisi (2014-2023) ve Eylem Planları (2017-2019)”nda tarım sektörü için belirlenen amaç,  hedef,   politika ve te...