Ön Değerlendirme Hizmeti nedir?

Hazırlanmış olan projelerin ve başvuru evraklarının başvuru yapılmadan önce değerlendirilmesidir.

Proje ön değerlendirme hizmeti, taslak proje önerisinin desteği verecek kuruluşa sunulmadan önce ilgili kuruluşun belirlediği değerlendirme kriterlerine göre uzmanlar tarafından okunması, değerlendirilmesi ve proje yazımı ile ilgili bilimsel veya teknik öneriler sunulmasını kapsamaktadır.

Proje önerileri, proje önerisi değerlendirme konusunda uzmanlarımız tarafından incelenir.

Proje ve başvuru dosyası Ön Değerlendirme hizmetinin aşamaları şunlardır:

  1. Proje ve başvuru evraklarının ön değerlendirmesini yaparız
  2. Projenizin ve başvuru evraklarının zayıf veya eksik yönlerini tespit ederiz
  3. Başvurunuzun kabul edilme olasılığını artıracak önerilerde bulunuruz

 

Bu hizmetten yararlanmak için bizimle hemen iletişime geçin!