Hibe, Destek, Teşvik Başvuru Hizmeti nedir?

Hibe, Destek, Teşvik alımı için başvurunun hazırlanması ve takip işlemlerinin yapılması hizmetidir.  Yatırım teşvik belgesi, Turizm yatırım belgesi, Turizm işletme belgesi başvurusu, Tarımsal Teşvik başvurusu, Termal Turizm destek başvurusu ve proje hazırlamayı gerektirmeyen tüm hibe, destek ve teşvikler için başvuru hazırlama ve başvuru sunma şeklinde sağlanır.

Hibe, Destek, Teşvik Hizmetinin aşamaları şunlardır:

 1. Kuruluşun hangi teşviklerden faydalanılabileceğinin belirlenmesi
 2. Teşvik başvurusu için gerekli belgelerin düzenlenmesi ve başvurunun yapılması
 3. Teşvik belgesi başvuru durumun takibi
 4. Teşvik belgesi başvurusunun her aşamasında işletmenin yönlendirilmesi
 5. Teşvik belgesi alındıktan sonra gerekli olması halinde; süre uzatımı, makine teçhizat listesi revizesi, tamamlama vizesi gibi işlemlerin yapılması

Hizmet sunduğumuz Yatırım Teşvik Belge İşlemleri nelerdir?

 1. Yatırım Teşvik Belgesi Alım İşlemleri
 2. Makine – Teçhizat Listesi Değişiklikleri
 3. Yatırım Teşvik Belgesi Süre Uzatımı
 4. Teşvik Belgesi Revizeleri
 5. Teşvik Belgesi Kapatma (Ekspertiz)
 6. Yatırım Teşvik Belgesi İptal ve Devir
 7. Yatırım Teşvik Belgesi ile ilgili Diğer İşlemleri

Hizmet Sunduğumuz İhracat Teşvikleri nelerdir?

 1. Yurtdışı Ofis Mağaza ve Depo Kira Teşviği
 2. Yurtdışı Tanıtım Desteği
 3. Yurt Dışı Fuar Teşviği
 4. TURQUALITY İşlemleri
 5. Yurtdışı Seyehat Teşviği
 6. Bilişim Sektörüne Yönelik Teşvikler
 7. Yurtdışı Marka Tescil Teşviği
 8. Hastane ve Sağlık Turizmi Teşvikleri
 9. Dizi-Film Sektörü Teşvikleri
 10. Üniversitelere Özel Teşvikler
 11. Pazara Giriş Belgeleri Teşviği
 12. UR-GE Teşviği

Hizmet sunduğumuz Dahilde İşleme İşlemleri nelerdir?

 1. Yeni Belge Alım İşlemleri
 2. Madde Revizesi
 3. Ek Süre İşlemleri
 4. Kapasite ve Ekspertiz Raporu İşlemleri
 5. Belge Kapatma İşlemleri

Dahilde İşleme İzni ve Belgesinin Alınması için sunduğumuz hizmetler nelerdir?

 1. Dahilde işleme projesi oluşturma.
 2. Dahilde işleme izni başvurusu.
 3. Dahilde işleme belgesinin alımı.
 4. Dahilde işleme izni için gerekli evrakların düzenlenmesi.
 5. Dahilde işleme izin süresinin uzatılması.
 6. Dahilde işlenecek ürünlerle ilgili revizeler yapılması.
 7. Dahilde işleme izin belgesinin kapatılması.

 

Bu hizmetten yararlanmak için bizimle hemen iletişime geçin!