EK-2:

FonHavuzu.com Gizlilik Politikası

Fon kaynaklarına erişimin doğru adresi FonHavuzu.com'a hoş geldiniz!

Bu sayfada, FonHavuzu.com İnternet Sitesi ("Site") üzerinde yapacağınız ziyaret, gezinme, kayıt, arama, paylaşma, vb. işlemler sonucu oluşacak bilgilerin gizliliği konusunda bizim alacağımız önlemleri, bu bilgilerin paylaşım esaslarını ve sizin kabul etmiş olacağınız koşulları paylaşıyoruz.

Aşağıda detaylı olarak açıkladığımız Gizlilik Politikasını lütfen dikkatle okuyunuz ve bu sayfanın güncellenecek yeni sürümlerine bakmayı ihmal etmeyiniz. Sunduğumuz hizmetlerin size ve kurumunuza en doğru biçimde ulaşması ve ileride hukuki sorunların ortaya çıkmasına mahal vermemek amacıyla Gizlilik Politikasının doğru biçimde anlaşılması ve uygulanması gerekmektedir.

İşbu Gizlilik Politikası’nda tanımlanmayan ifadelerin yorumlanmasında Kullanım Koşulları ve Üyelik Sözleşmesi’ndeki tanımlar dikkate alınacaktır. Kullanıcılar,  Üyelik Sözleşmesi’ni kabul etmeleri üzerine işbu Gizlilik Politikası’nı da kabul etmiş sayılacaktır. Bununla beraber işbu gizlilik politikası aynı zamanda üyelik ilişkisi dışında kullanıcıların kişisel verilerinin işlenmesine ilişkin bilgilendirme niteliğini haizdir.   

Öncelikle belirtelim ki, Siteyi ziyaret etmekle veya kullanmakla, Sitenin kullanılmasına ilişkin bu Gizlilik Politikasında geçen koşullarla bağlı olduğunuzu, dolayısıyla hem bu koşullara hem de Site ile ilgili tüm mevzuata uyacağınızı açıkça kabul etmiş sayılıyorsunuz. FonHavuzu.com, Sitede ilan edilir edilmez yürürlüğe girmek üzere herhangi bir zamanda Gizlilik Politikasında değişiklik yapma hakkını saklı tutar.

Kişisel bilgilerinizi talep etmemeye özen gösteriyoruz. Talep ettiğimiz bilgiler sadece istediğiniz hizmeti sunmak amacıyla onayınızla alınmaktadır. Örneğin, FonHavuzu size e-posta yoluyla güncel ilanları gönderebilmesi için e-posta adresinizi sormak zorundadır. 

Kişisel verilerin mahremiyeti, bilişim sistemlerinin kullanımı arttıkça daha da önem kazanan bir konudur. Bu kapsamda, FonHavuzu.com sizinle ilgili tüm bilgilerin nasıl saklandığı, işlendiği ve paylaşıldığı konusuna önem vermektedir. Gizlilik Politikamız, bu Sitedeki uygulamalar veya bu sitede yaptığınız işlemlerinizle ile ilgili herhangi bir soru veya kaygınız varsa soru@FonHavuzu.com e-posta adresini kullanarak bizimle irtibat kurmanızı rica ediyoruz.

FonHavuzu.com, ulusal ve uluslararası kuruluşların kamuoyuna çeşitli yollarla ilan ettikleri fon kaynaklarını en doğru, kolay anlaşılır ve takip edilebilir şekilde kullanıcılara sunma amacıyla faaliyet göstermekte ve bu alanda elinden gelen tüm gayreti göstermektedir. Bu kapsamda, kullanıcıların Siteye kayıt yaptırarak, ilgi duydukları fonlara ilişkin arama yapmaları ve elde ettikleri sonuçları üçüncü kişilerle paylaşmaları imkanı mevcuttur.

Kayıt esnasında kullanıcıya ait isim, irtibat, kuruluş bilgileri talep edilmektedir. Kayıtta talep edilen bilgiler; kullanıcı ile belirtilen hallerde iletişim kurulması, kullanıcı profilinin anlaşılması, kullanıcının üyelik işlemlerinin yürütülmesi ve güncellenmesi, kullanıcının ilgi duyduğu fonlara ve haberlere ilişkin bilgilerin ulaştırılması amacıyla alınmaktadır. Bu bilgilerin en minimum seviyede tutulmasına ve kayıtta talep edilen zorunlu bilgilerin az sayıda olmasına dikkat edilmiştir. Sizinle iletişim için ilgili konularda ve belirlenen periyotlarda göndereceğimiz e-postaları, istenmeyen e-posta (spam) olarak kabul etmeyeceğinizi kabul etmiş oluyorsunuz. İstediğiniz zaman, göndereceğimiz e-postalarda yer alan linkleri tıklayarak, e-posta almaya son verebilirsiniz.

İsim ve irtibat bilgilerinizin istenmeyen e-posta olarak reklam, tanıtım, vb. amaçlarla kullanılmaması amacıyla bu bilgiler sadece FonHavuzu.com'un sunduğu hizmetler için kullanılacaktır. Sağladığınız kişisel veriler, sizin onayınız alınmadan, hiçbir üçüncü gerçek ya da tüzel kişi ile paylaşılmayacaktır. Onayınız alınmak suretiyle, size ait bilgiler ilginizi çekebilecek ürün ya da hizmetlerin tanıtımı, fon kaynakları konusunda hizmet veren kuruluşların iletişimi ve benzeri amaçlar için kullanılabilir. Bu paylaşımın yapılması durumunda, FonHavuzu.com sizin bilgilerinizin sadece konuyla ilgili kişi ya da kuruluşlara iletilmesi konusunda gayret gösterecektir.

IP adresinizi sunucumuzdaki problemleri teşhis etmek ve Sitemizi yönetmek amacıyla kullanmaktayız. IP adresiniz sizi tanımlamaya yardım etmek ve sizinle ilgili genel demografik bilgileri toplamak için kullanılabilir. Sitemiz, ilgilendiğiniz fonları takip etmek, ilgilenebileceğiniz fonlar ve etkinlikler ile ilgili içerik sağlamak ve sitede yaptığınız işlemleri takip etmek amacıyla cookie dosyalarını kullanabilir. Sitemizin kullandığı cookie dosyaları her ziyaretinizde giriş bilgilerinizi tekrar girme zahmetinden kurtarmak için giriş bilgilerinizi kaydeder.

Üçüncü bir tarafın kimliğinizin ifşasını talep eden bir mahkeme celbi veya diğer bir yasal evrakı bize iletmesi halinde, dosyalarımızda yer alan en son bilgilerinizi kullanarak durumu size bildirmek için makul bütün çabaları göstereceğiz, Ancak, irtibat bilgilerinizin güncel olmamasından veya başka şekillerde size bildirimde bulunamayacak durumda olmamızdan dolayı sorumlu olmayacağız. İflas, yediemin tayini veya mülkiyetin diğer şekillerde devri halinde irtibat bilgileriniz halefe devredilecektir. FonHavuzu.com, kamu güvenliğinden ve iletişimin takibinden sorumlu resmi makamlarla, talepleri halinde ve kanunlarla kendilerine verilen yetkiler çerçevesinde kişisel bilgilerinizi paylaşma hakkını daima saklı tutar.

Hiçbir zaman FonHavuzu, vermiş olduğunuz bilgileri paylaşmak, vermek ya da satmak amacıyla kullanmaz. Eğer kullanıcı tercihlerinden FonHavuzu sayfanızı kişiselleştirirseniz, bu bilgileri “cookie” / "çerez" adı verilen bir yazı dosyası içinde, kullanıcınızda saklanmaktadır. Bu “cookie”, ziyaretiniz sırasında FonHavuzu ’nun bilgilerinizi hatırlamasını sağlar. Bilgiler, FonHavuzu sunucusunda değil, sizin bilgisayarınızda saklanır,

Kurumsal Üyeler, davet edecekleri Alt Kullanıcı’ların işbu Gizlilik Politikası hükümlerini bizzat onaylamaları gerektiğini kabul etmektedir. Bu doğrultuda Kurumsal Üye belirleyeceği her alt kullanıcıdan:

·         Onay alınacağını,

·         Onay alınmazsa, Alt Kullanıcı’nın Portal (FonHavuzu.com)’i kullanamayacağını,

·         Her bir Alt Kullanıcı için ayrı ayrı onay alınacağını taahhüt eder.

FonHavuzu, teknolojiye yatırım yaparak yenilikçi ürün ve hizmet uygulamaları ile internet alanında Kullanıcılarına daha iyi hizmet vermek için sürekli kendisini yenilemekte ve en iyi hizmeti verebilmek için çalışmaktadır. FonHavuzu, bu amacını gerçekleştirebilmek için Kullanıcıların kişisel verilerini aşağıda detayları açıklanan kapsam ve koşullarda işlemektedir.

Veriler Nasıl Elde Edilmektedir?

FonHavuzu, daha etkin bir şekilde çalışmak ve size en iyi deneyimi sunmak için kişisel verilerinizi toplamaktadır. Verileriniz, aşağıdaki yöntemler kullanılarak toplanmaktadır:

·           Doğrudan Tarafımıza Vermiş Olduğunuz Veriler: Hizmet’in ifası için ve Portal’ın kullanımı öncesinde veya sırasında, FonHavuzu’na Kullanıcıların kendi inisiyatifleri doğrultusunda verdikleri kişisel verileri ifade eder. Bu kişisel veriler, doğrudan Kullanıcılar tarafından FonHavuzu’na verilen tüm kişisel verileri kapsar. Örneğin, ad-soyad, iletişim bilgileri, kimlik bilgileri, anketlere verilen cevaplar, demografik veriler ve içerik bilgileri bu tür verilere girmektedir.

·           Platformumuzu Kullandığınız Zaman Elde Ettiğimiz Veriler: FonHavuzu’nun sunduğu hizmet sırasında, belirli yazılım ya da teknolojik araçlar vasıtasıyla Kullanıcıların kullanım alışkanlıklarına ilişkin kişisel verileri kapsamaktadır. Örneğin, konum verileri ve sık kullanılanlar ile birlikte ilgi alanları ve kullanım verileri bu tür verilere girmektedir.

FonHavuzu, online davranışsal reklamcılık ve pazarlama yapılabilmesi amacıyla siteye gelen kullanıcının üye olmasalar dahi sitedeki davranışlarını tarayıcıda bulunan bir cookie (çerez) ile ilişkilendirme ve görüntülenen sayfa sayısı, ziyaret süresi ve hedef tamamlama sayısı gibi metrikleri temel alan yeniden pazarlama listeleri tanımlama hakkını haizdir. Daha sonra bu kullanıcıya sitede ya da Görüntülü Reklam Ağı’ndaki diğer sitelerde, kullanıcıların ilgi alanlarına göre hedefe yönelik reklam içeriği gösterilebilir.

Google AFS reklamlarının FonHavuzu’na yönlendirilmesi esnasında Google kullanıcıların tarayıcısına çerez yerleştirebilir veya bunlarda yer alan çerezleri okuyabilir veya bilgi toplamak amacı ile web işaretleri kullanabilir.

Verilerin toplanmasına ilişkin detaylı bilgiyi aşağıda bulabilirsiniz.

Hangi Veriler Toplanmaktadır?

FonHavuzu, yukarıda belirtilen metotlarla Kullanıcılardan çeşitli statik (sabit) ve dinamik (değişken) veriler toplamaktadır. FonHavuzu’nun topladığı veriler, kullandığı hizmetler ile özelliklere bağlıdır.

İşbu başlık altında, FonHavuzu tarafından sunulan Hizmetler kapsamında işlenen ve 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca kişisel veri sayılan verilerin hangileri olduğu aşağıda gruplar halinde sıralanmıştır. Aksi açıkça belirtilmedikçe, işbu Gizlilik Politikası kapsamında arz edilen hüküm ve koşullar kapsamında “kişisel veri” ifadesi aşağıda yer alan bilgileri tanımlamaktadır. Ad ve İletişim Bilgileri: Ad, soyadı, telefon, adres, e-mail adresi, fatura bilgileri, TC kimlik numarası (ulusal kimlik numarası), kimlik fotokopisi ve diğer benzer veriler. Kimlik Doğrulama Bilgileri: Kullanıcıların üyelik bilgileri, kimliği doğrulamak için ve hesaba erişimi sağlamak için kullanılan parolaları, Kullanıcı Adı, kontak bilgileri, parola ipuçları, Kullanıcı numaraları, ilan numaraları. Demografik Veriler: Doğum tarihi, yaş, cinsiyet, meslek, tercih edilen dil ve benzeri veriler.

·           Kullanım Verileri ve Sık Kullanılanlar: Çeşitli yazılım ve teknolojik araçlar vasıtasıyla cihazlarınızdan toplanan veriler dahil ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere FonHavuzu’nu veya Çağrı Merkezlerini arama nedenleriniz, ürünün kullanıldığı tarih ve saat verileri, endeks sorgusu oluşturulan il, ilçe, mahalle, Portal üzerinden bakılan ürünler, önceliklendirme seçenekleri, tercih edilen geri dönüş metodu ve tarihi, cevap verilen kanallar, Portal’a son giriş tarihi, kullanılan hizmet türü, gönderi türü, ziyaret edilen web siteleri,  girilen arama terimleri, ziyaret edilen ürün ve ilanların kategorileri, hizmet kullanımı sırasında oluşan hatalar ve benzeri veriler.

·           Konum Verileri: Kullanıcıların hassas veya yaklaşık konumları ile ilgili verileri kapsar. GPS verisi ile IP ve port adreslerinden çıkarılan konum verisi, kullanıcı FonHavuzu’un mobil uygulamalarını kullanırken, kendi bulunduğu konumun etrafındaki ilanları aramak istemesi durumunda ve kullanıcının izin vermesi halinde kullanılır.

·           Ödeme Verileri: Ajans ve müşteri fatura ve ödeme bilgileri (ad-soyadı- fatura adresi), üyeye gönderilen faturalar ve üyelerden alınan ödemelere ait dekont örnekleri, ödeme numarası, fatura numarası, fatura tutarı, fatura kesim tarihi gibi veriler.

·           İçerik Verileri: Markanın sahte olmadığına dair talep edilen belgeler (fatura, garanti belgesi vs), ürünün kişiye ait olduğunu ya da ürün üzerindeki yetkisini gösteren belgeler (tapu, ruhsat, marka tescil belgesi gibi), ilan bilgileri, üyelik bilgileri, bildirim açıklaması, çözüm açıklaması, memnuniyet, bildirim nedeni, müşteri notu, yenileme tarihi, ilan reddetme nedeni, geri bildirim, belge gönderim nedeni, Hizmet’in kullanımı sırasında belirtilen hata içeriği, ara bilgilendirme durumu, ara bilgilendirme, arama nedeni gibi benzer veriler.

Parmak izimi vermek zorunda mıyım?

Kısa sürede devreye alınacak Mobil uygulamada şifre kullanımı yerine parmak izi ile giriş uygulamasını tercih edebilirsiniz. Mobil cihazın ayarlar kısmından yapacağınız parmak izi tanımlaması ile gerçekleştirilecek işlem kapsamında FonHavuzu’na parmak iziniz hiçbir şekilde iletilmeyecektir. Mobil cihaz üzerinden FonHavuzu’na sadece doğrulama ya da hata uyarısı gelmekte ve buna istinaden uygulamaya girişiniz sağlanmaktadır. Onay gelmediği takdirde işlemi tekrarlamaya ya da başka bir yolla giriş yapmaya yönlendirilirsiniz. Parmak izi ile giriş seçeneğini cihazınızın ayarlar bölümünden her zaman kapatabilirsiniz.

Toplanan Veriler Hangi Amaçla Kullanılmaktadır?

İşbu Gizlilik Politikasında ve Üyelik Sözleşmesinde yer alan amaçlar doğrultusunda kişisel verileriniz, 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca ve aşağıda detayları belirtilen amaçlar dairesinde işlenecektir.

Yukarıda yer alan veri kategorilerinin hangi amaçla işleneceklerine dair detaylı bilgiyi aşağıda bulabilirsiniz.

Ad ve İletişim Bilgileri: şirket içi değerlendirme, iletişim, Kullanıcı kayıt, potansiyel müşteri bilgisi elde etmek, satış sonrası süreçlerin geliştirilmesi, iş geliştirme, tahsilat, müşteri portföy yönetimi, promosyon,  analiz, şikayet yönetimi, müşteri memnuniyeti süreçlerini yönetmek, pazarlama, reklam, araştırma, faturalandırma, etkinlik bilgilendirmesi, operasyonel faaliyetlerin yürütülmesi, hizmet kalitesinin ölçülmesi, geliştirilmesi, denetim, kontrol, optimizasyon, müşteri doğrulama, pazarlama, satış, reklam, satış sonrası hizmetleri, dolandırıcılığın tespit edilmesi;

Kimlik Bilgileri: Kullanıcı kayıt, sorun/hata bildirimi, kontrol, operasyonel faaliyetlerin geliştirilmesi, yürütülmesi, satış sonrası süreçlerin geliştirilmesi, iş geliştirme, tahsilat, şirket içi değerlendirme, müşteri portföy yönetimi, hizmet kalitesinin ölçülmesi, iletişim,  optimizasyon, denetim, risk yönetimi;

Demografik Veriler: promosyon, şirket içi değerlendirme, analiz, iletişim, satış sonrası süreçlerin geliştirilmesi, iş geliştirme, tahsilat, Kullanım verileri ve ilgi alanları-sık kullanılanlar: Pazarlama, satış, reklam, denetim ve kontrol, risk yönetimi, satış sonrası süreçlerin geliştirilmesi, iş geliştirme, tahsilat, şirket içi değerlendirme, müşteri portföy yönetimi, satış sonrası hizmetler, hizmet kalitesinin ölçülmesi, geliştirilmesi, iletişim, şikayet yönetimi süreçlerini yürütmek, operasyonel faaliyetlerin yürütülmesi ve geliştirilmesi, kayıt, sorun/hata bildirimi;

Konum verileri: Denetim ve kontrol, risk yönetimi;

Ödeme Verileri: Faturalandırma sürecini yönetmek, muhasebe, satış sonrası süreçlerin geliştirilmesi, iş geliştirme, tahsilat, şirket içi değerlendirme, müşteri portföy yönetimi, satış sonrası hizmetler, iletişim, pazarlama, denetim, kontrol, ödeme hizmet sağlayıcıları ile yürütülen süreçler kapsamında;

İçerik: İş geliştirme, optimizasyon, müşteri portföy yönetimi, denetim, kontrol, operasyonel faaliyetlerin geliştirilmesi, iş geliştirme, promosyon, şirket içi değerlendirme, müşteri yönetimi, analiz, satış sonrası süreçlerin geliştirilmesi, tahsilat, satış sonrası hizmetler, iletişim, hizmet kalitesi ölçülmesi, geliştirilmesi, şikayet yönetimi süreçlerini yürütmek amacıyla işlenebilecektir.

FonHavuzu tarafından Portal dâhilinde düzenlenen periyodik anketlere cevap veren kullanıcılardan talep edilen bilgiler, FonHavuzu ve işbirliği içindeki kişiler tarafından bu kullanıcılara doğrudan pazarlama yapmak, istatistikî analiz yapmak, süreçlerini iyileştirmek ve veri tabanı oluşturmak amacıyla kullanılmaktadır.

Kişisel Veriler Nerede Depolanır ve İşlenir?

Elde ettiğimiz kişisel verileriniz yurtiçinde veya yurtdışında FonHavuzu’in ya da bağlı kuruluşlarının, alt kuruluşlarının veya işbirliği içinde bulunduğu hizmet servis sağlayıcılarının tesisi bulunan başka bir ülkede depolanabilir ve işlenebilir.

İşbu Gizlilik Politikası kapsamında toplanan kişisel verileriniz burada yer alan hükümlere ve verilerin depolandığı ve işlendiği ülkede yürürlükte olan mevzuat kapsamında ve öngörülen güvenlik önlemleri dâhilinde işlenecektir.

Veriler Kimlerle Paylaşılmaktadır?

FonHavuzu, Kullanıcıya ait kişisel verileri ve bu kişisel verileri kullanılarak elde ettiği yeni verileri, Üyelik Sözleşmesi ve Hizmetler’in ifası, Kullanıcı deneyiminin geliştirilmesi (iyileştirme ve kişiselleştirme dahil), Kullanıcıların güvenliğini sağlamak, dolandırıcılığı tespit etmek, Hizmet’lerin geliştirilmesi, operasyonel değerlendirme araştırılması, hataların giderilmesi, Kullanıcı kimliklerinin doğrulanması ve işbu Gizlilik Politikası’nda yer alan amaçlardan herhangi birisini gerçekleştirebilmek için dış kaynak hizmet sağlayıcılar, kargo şirketleri, hukuk büroları, araştırma şirketleri, çağrı merkezleri, şikayet yönetimi ve güvenliğin sağlanmasına ilişkin yazılım şirketleri, ajanslar, danışmanlık şirketleri, basım sektöründe yer alan şirketler, sosyal medya mecraları dahil ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere üçüncü kişiler ile paylaşabilecektir.

Ayrıca, Kullanıcının Ad ve İletişim Bilgileri, ödeme aşamasında onaylayacağı ödeme kuruluşu çerçeve sözleşmesi uyarınca ve 9 Ocak 2008 tarihli ve 26751 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Suç Gelirlerinin Aklanmasının ve Terörün Finansmanının Önlenmesine Dair Tedbirler Hakkında Yönetmelik uyarınca kimlik doğrulaması gerçekleştirilmesi amacıyla ödeme kuruluşlarıyla paylaşılabilecektir.

Cihazınıza yerleştirilen çerezler aracılığıyla elde edilen kişisel verileriniz üçüncü kişiler ile işbu Gizlilik Politikasında belirtilen kapsam ve amaçlarla paylaşılabilecektir.

FonHavuzu kişisel verileri yukarıda belirtilen kategoriler dahilinde yurt içinde üçüncü kişilere aktarabileceği gibi yurt dışına da aktarabilecektir.

Verilerinize Erişim Hakkınız ve Düzeltme Talepleriniz

Kullanıcı, FonHavuzu’na başvurarak kendisiyle ilgili;

·         Kişisel verilerin işlenip işlenmediğini öğrenme,

·         Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,

·         Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,

·         Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,

·         Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması halinde bunların düzeltilmesini isteme,

·         İlgili mevzuatta öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme,

·         İlgili mevzuat uyarınca yapılan düzeltme, silme ve yok edilme işlemlerinin, kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,

·         İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,

·         Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması halinde zararın giderilmesini talep etme,

haklarına sahiptir.

Kullanıcı, yukarıda belirtilen taleplerini aşağıda yer alan “Bize Nasıl Ulaşabilirsiniz?” maddesinde belirtilen iletişim kanalı ile FonHavuzu’e iletebilecektir. FonHavuzu, yukarıda yer alan talepler uyarınca, gerekçeli olumlu/olumsuz yanıtını, yazılı veya dijital ortamdan gerçekleştirebilir.

Taleplere ilişkin gerekli işlemler için ücret alınmaması esastır. Bununla birlikte, işlemlerin bir maliyet gerektirmesi halinde, Kişisel Verilerin Korunması Kurulu tarafından, 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun 13. Maddesine göre belirlenen tarife üzerinden ücret talep edilmesi mümkündür.

Kişisel Verileri Saklama Süresi

FonHavuzu, elde ettiği kişisel verileri, Kullanıcılara Hizmetten en iyi şekilde faydalanabilmeleri için işbu Gizlilik Politikası ve Üyelik Sözleşmesi’nde belirtilen şartlar çerçevesinde ve Üyelik Sözleşmesi’nin mahiyetinden kaynaklanan yükümlülükleri yerine getirebilmesi adına işlendikleri amaç için gerekli olan süre kadar muhafaza edecektir.

Buna ek olarak, FonHavuzu, Üyelik Sözleşmesi’nden doğabilecek herhangi bir uyuşmazlık durumunda, uyuşmazlık kapsamında gerekli savunmaların gerçekleştirilebilmesi amacıyla sınırlı olmak üzere ve ilgili mevzuat uyarınca belirlenen zamanaşımı süreleri boyunca kişisel verileri saklayabilecektir.

Veri Güvenliğine İlişkin Önlemlerimiz ve Taahhütlerimiz

FonHavuzu, kişisel verilerinizin güvenli bir şekilde korumayı taahhüt eder. Kişisel verilerinizin hukuka aykırı olarak işlenmesini ve erişilmesini engellemek ve kişisel verilerin muhafazasını sağlamak amacıyla uygun güvenlik düzeyini temin etmeye yönelik teknik ve idari tedbirleri çeşitli yöntemler ve güvenlik teknolojileri kullanarak gerçekleştirmektedir. Ayrıca, özel nitelikli kişisel verilerinizi Kurul tarafından belirlenen yeterli önlemlerin alınması ile işlenmektedir.

FonHavuzu, Kullanıcılar hakkında elde ettiği kişisel verileri bu işbu Gizlilik Politikası ve 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu hükümlerine aykırı olarak başkasına açıklamayacaktır ve işleme amacı dışında kullanmayacaktır. FonHavuzu, işbu Gizlilik Politikası hükümleri uyarınca dış kaynak hizmet sağlayıcılarla Kullanıcılar’a ait kişisel verilerin paylaşılması durumunda, söz konusu dış kaynak tedarikçilerinin de işbu madde altında yer alan taahhütlere riayet edeceğini beyan eder.

Ancak Portal üzerinden başka uygulamalara link verilmesi halinde, FonHavuzu uygulamaların gizlilik politikaları ve içeriklerine yönelik herhangi bir sorumluluk taşımamaktadır.

Gizlilik Politikası Üzerinde Gerçekleşecek Olan Değişiklikler

FonHavuzu, işbu Gizlilik Politikası hükümlerini dilediği zaman Portal üzerinden yayımlamak suretiyle güncelleyebilir ve değiştirebilir. FonHavuzu’in Gizlilik Politikası’nda yaptığı güncelleme ve değişiklikler Portal’da yayınlandığı tarihten itibaren geçerli olacaktır.

Bize Nasıl Ulaşabilirsiniz?

Kullanıcı, işbu Gizlilik Politikası’na konu bilgilerinin tam, doğru ve güncel olduğunu, bu bilgilerde herhangi bir değişiklik olması halinde bunları derhal FonHavuzu.com  adresinden güncelleyeceğini taahhüt eder. Kullanıcı’nın güncel bilgileri sağlamamış olması halinde FonHavuzu’nun herhangi bir sorumluluğu olmayacaktır.

Kullanıcı, yukarıda belirtilen taleplerini de FonHavuzu.com iletişim adresimize yazılı olarak iletebilecektir. Kullanıcı ayrıca, Gizlilik Politikası kapsamında kişisel verilerin işlenmesinin durdurulmasını da talep edebilir. 

Site'de diğer sitelerin linkleri bulunabilir. FonHavuzu.com, bu internet sitelerinin gizlilik uygulamaları veya içeriklerinden veya üçüncü tarafların gizlilik politikaları ve uygulamalarından sorumlu değildir.

Herhangi bir şekilde FonHavuzu’nun bu prensiplere bağlı kalmadığını düşünürseniz, lütfen bize e-posta gönderiniz. Sorunu bulmak ve düzeltmek için her türlü çabayı göstereceğiz. 

Bu gizlilik politikasıyla ilgili herhangi bir sorunuz olursa, lütfen bize e-posta yollayınız.

Bize bildirim veya tebliğ göndermek istiyorsanız, lütfen aşağıdaki yöntemlerle bizimle iletişime geçin:

ÇEVRİMİÇİ OLARAK şu adresten: http://fonhavuzu.com/destek

VEYA POSTA YOLUYLA aşağıdaki adreslerden: Fevzi Çakmak Mahallesi Dr. Zeki Acar Caddesi No:5/4  41700 Darıca - Kocaeli