​Besilik Sığır İthalatı yapılabilecek ülkelerin listesi

​Almanya

​Avustralya

​Avusturya

​​Amerika Birleşik Devletleri

​Belçika

​Brezilya

​​Çek Cuhuriyeti

​Danimarka

​Estonya

​Fransa

​Hollanda

​İrlanda

​İspanya

​İsveç

​İtalya

​Kanada

​Letonya

​Litvanya

​Macaristan

Romanya

​Slovakya

Şili

Uruguay

​Yunanistan

Bu liste ​http://yasakli.gkgm.gov.tr adresinde yer alan kısıtlamalara göre değerlendirilmektedir.