T.C.

GIDA, TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞI

Hayvancılık Genel Müdürlüğü

 

Sayı :94390031-020-E.1969289                                                                                                         11/08/2017

Konu :Besilik Sığır İthalatı Uygulama Talimatı ve Teknik Şartnamesi

 

 

 

BAKANLIK MAKAMINA

Bilindiği üzere 29.07.2017 tarih ve 30138 sayılı resmi gazetede yayınlanan Bakanlar Kurulu'nun 2017/10604 sayılı ''Canlı Hayvan ve Et İthalatında Tarife Kontenjanı Uygulanması Hakkında Karar'' kararı gereği Et ve Süt Kurumu Genel Müdürlüğü'ne 31.12.2018 tarihine kadar 500.000 baş canlı büyükbaş hayvan, 475.000 baş canlı koyun keçiler, 75.000 ton büyükbaş hayvanların eti (taze veya soğutulmuş) için, ve 31.12.2017 tarihine kadar 20.000 ton çeyrek karkas et (eşit olarak bölünmüş) tarife kontenjanları tahsis edilmiştir.

Mevcut kırmızı et arz ve talebi dikkate alınarak yerli üreticimizi zarara uğratmadan ve yaz aylarında artan et tüketimini karşılayacak arzın oluşturulması, aynı zamanda büyük işletmelerdeki boş kapasitenin değerlendirilmesi ve işletmelerin kendi ekonomik analizleri çerçevesinde ithalat miktarı ve zamanını yönetebilmesi için kontrollü bir ithalat yönetimi oluşturulmasının gerektiği değerlendirilmektedir.

Makamlarınızca uygun görüldüğü takdirde 500 baş ve üzeri hayvan kapasitesine sahip işletmelere kapasitelerinin yarısına kadar ekte yer alan şartname ve uygulama talimatı çerçevesinde ithalat izni verilmesini ve sağlık sertifikası anlaşmaları ile ithalata izin verilmiş ülkelerden olmak kaydıyla ülke belirlenmesinin de Hayvancılık Genel Müdürlüğü tarafından yapılmasını tasviplerinize arz ederim.

Osman UZUN Genel Müdür V.

 

Ek : 1 - Besilik Sığır İthalatı Teknik Şartnamesi (1 sayfa)

       2 - Besilik sığır ithalatında uyulması gereken usul ve esaslar hakkında talimat (8 sayfa)