TAPU HARCI HAKKINDA MERAK EDİLEN SORU VE CEVAPLAR-3

Paylaş :

TAPU HARCI HAKKINDA MERAK EDİLEN SORU VE CEVAPLAR-3

________________________________________
SORU 9: 13.11.2017 Tarihinde 300.000-TL’ye Bir Daire Satın Aldım. Alıcı Ve Satıcı Olarak Ne Kadar Tapu Harcı Ödememiz Gerekir? Ayrıca, Harcın Hepsini Alıcının Ödemesi Şartıyla Satış Yapılırsa, Alıcı Olarak Ne Kadar Tapu Harcı Ödemem Gerekir?

 

Ödenecek Tapu Harcı Hesaplamasını Tablo Şeklinde Gösterecek Olursak:

Konutun

Satış Bedeli

 

 

 

 

(a)

Uygulanacak

Harç Oranı

(%2)

 

 

 

 

(b)

Satıcının Ödeyeceği

Harç Tutarı

 

 

 

 

(c)

Alıcının Ödeyeceği

Harç

Tutarı

 

 

 

(d)

Toplam Ödenecek

Harç

Tutarı

 

 

 

(e=c+d)

Tamamı

Alıcı

Tarafından

Ödenmesi

Halinde

Harç Tutarı

(f=e)

300.000 %2 6.000 6.000 12.000 12.000

Yukarıdaki tabloda da görüldüğü üzere; Bay A evini 300.000-TL’ye Bay B’ye satmıştır.  Tapuda gerçek satış bedelini beyan ettikleri için; her biri ayrı ayrı olmak üzere % 2 oranında yani (300.000 x %2=) 6.000-TL tutarındaki tapu harcını ödemeleri gerekmektedir. Diğer yandan, alış ve satış harcının tamamının alıcı tarafından ödeneceğine dair kendi aralarında anlaşmaları halinde ise; alıcı Bay B’nin ödeyeceği toplam tapu harcı tutarı (6.000+6.000=) 12.000-TL olacaktır.

________________________________________
SORU 10: Tapu Harcı Nereye Ödenir?

Tapu harçları, işlemin yapıldığı yerin vergi dairesine ödenir. Maliye Bakanlığınca yetki verilmesi halinde ise, ilgili kuruluşlar (anlaşmalı bankalar, finans kuruluşları, ptt gibi) tarafından da tahsil olunabilir. Ayrıca, tapu müdürlüklerinde “e-tahsilat” uygulamasına geçilmiştir. Bu uygulama ile tapu harçlarının farklı şehirdeki şubelerde dâhil olmak üzere banka şubeleri, ATM’ler ve Görüntülü İşlem Merkezlerinden tahakkuk, tahsil ve kontrolü elektronik ortamda gerçekleştirilmektedir.

________________________________________
SORU 11: Tapu Harcının Eksik Ödendiğinin Tespit Edilmesi Halinde Ne Olur?
(Tapu Harcı Cezası)

Tapudaki gayrimenkul alım ve satım bedelinin işlemlerinde alınan tapu harcı bedelinin, gayrimenkulün asıl satış bedelinden daha düşük gösterilmesi nedeniyle; tapu harcı da düşük hesaplandığından dolayı vergi kaçırma suçu işlenmiş olur ve bu nedenle cezai yaptırım uygulanır.

Diğer bir deyişle; tapuda yapılan işlemden (gayrimenkul alım ve satımından) sonra, emlak vergisi değerinden daha düşük bir bedel üzerinden harç ödendiğinin veya beyan edilen devir ve iktisap bedelinin gerçek durumu yansıtmadığının (harcın gerçek devir bedelinden daha düşük bir bedel üzerinden ödendiğinin) Maliye yetkililerince tespit edilmesi halinde, aradaki fark üzerinden hesaplanan harç ikmalen veya re'sen tarh edilerek hem gayrimenkulü devredenden hem de devir alandan ayrı ayrı tahsil edilir.
Ayrıca, bu suretle tarh edilecek tapu harcı için; devreden ve devralandan ayrı ayrı tahsil edilmek üzere, harcın % 25’i oranında vergi ziyaı cezası kesilir. Bu cezayı, tapu harcı cezası olarak da tanımlayabiliriz.

Vergi kaçırılması nedeniyle, mükelleflerin 1-Vergi Farkı, 2-Vergi Ziyaı Cezası, 3-Gecikma Faizi gibi ağır yaptırımlarla karşı karşıya kalmaması için; gayrimenkulün gerçek satış bedeli konusunda tapuya doğru bilgi verilmelidir.
 
[ Bkz: 1-) 492 Sayılı Harçlar Kanunu’nun 63. Maddesi, 2-) 213 Sayılı VUK’nun 341 ve 344. Maddeleri (Vergi Ziyaı ve Vergi Ziyaı Cezası) ]


Yararlanılan Kaynaklar
1-) http://www.gib.gov.tr/yardim-ve-kaynaklar/sikca-sorulan-sorular
2-) http://www.gib.gov.tr/gibmevzuat
3-) 492 - Harçlar Kanunu
4-) https://www.tkgm.gov.tr/tr/icerik/sikca-sorulan-sorular-1

 

 


Kaynak: http://www.gib.gov.tr/yardim-ve-kaynaklar/sikca-sorulan-sorular
Paylaş :