TAPU HARCI HAKKINDA MERAK EDİLEN SORU VE CEVAPLAR-2

Paylaş :

TAPU HARCI HAKKINDA MERAK EDİLEN SORU VE CEVAPLAR-2


SORU 5: Gayrimenkul Alım Satım İşlemlerinde; Tapu Harcının Üzerinden Hesaplanacağı Matrah (Bedel) Nasıl Belirlenir?

Gayrimenkul alım satım (iktisap devir) işlemlerinde tapu harcı, emlak vergisi değerinden az olmamak üzere, beyan edilen alım satım bedeli üzerinden hesaplanır.

Emlâk vergisi değeri” ifadesi; 1319 sayılı Emlâk Vergisi Kanunu’nun 29’uncu maddesine göre belirlenen vergi değerini ifade eder. Buna göre gayrimenkullerin devir ve iktisaplarında ödenecek olan tapu harcının, emlak vergisi değerinden (belediyenin belirlediği rayiç değerden) az olmamak üzere, gayrimenkulü devir alanın devredene ödeyeceği gerçek bedel üzerinden beyan edilmesi gerekir. Bu bedel en düşük olarak, devredilen gayrimenkulün emlak vergisi değeri olabilecek ancak; gerçek devir bedelinin emlak vergisi değerinden fazla olması halinde ise, tapu harcının bu gerçek devir (alım satım) bedeli üzerinden hesaplanarak ödenmesi gerekecektir.

________________________________________
SORU 6: Gayrimenkul Alım Satım İşlemlerinde; Tapu Harcı, Hangi Bedel (Matrah) Üzerinden Ödenmelidir?

Gayrimenkul alım satım işlemlerinde tapu harcı, beyan edilen gerçek alım satım bedeli üzerinden ödenmelidir. Bir başka deyişle; alıcı ve satıcının beyanına göre değil, gerçek alım satım bedeline göre harç tahsil edilecektir. Bu bedel de, vergi değerinden düşük olamayacaktır. Diğer bir deyişle; gerçek alım satım bedeli vergi değerinden düşük olsa dahi, bu durumda da tapu harcı, gayrimenkulün vergi değeri matrah olarak esas alınarak hesaplanacaktır.

________________________________________
SORU 7: Gayrimenkullerin Devrinde Ödenmesi Gereken Harcın Ölçüsü Nedir?

Tapu harcının ölçüsü; devir eden ve devir alan için ayrı ayrı olmak üzere, devir bedeli üzerinden binde 20 (‰ 20 = %2 = yüzde 2) ’dir. Buna göre, gayrimenkul devir ve iktisaplarında tapu harcı; emlak vergisi değerinden (belediyenin belirlemiş olduğu rayiçten) az olmamak üzere, beyan edilen gerçek devir ve iktisap bedeli üzerinden, devir eden ve devir alan için ayrı ayrı binde 20 (‰ 20 = %2 = yüzde 2) oranında hesaplanır ve ödenir.

Diğer bir deyişle, alım satım bedeli üzerinden ödenmesi gereken tapu harcı tutarı; alıcı için %2, satıcı için %2 olmak üzere toplamda %4 oranında bir bedeldir.

________________________________________
SORU 8: Gayrimenkul Alım Satımına İlişkin Tapu Harcını Kim Öder?

Tapu harcı; kişilerin tapuda gösterdiği “gerçek değer” ya da belediyenin belirlediği “rayiç değer” (vergi değeri) üzerinden, binde 20 (‰20=%2=yüzde iki) oranında hesaplanır.

Tapu harcı bedelini; ayrı ayrı olmak üzere, hem alıcının hem de satıcı olan gayrimenkul sahibinin eşit olarak %2 oranlarında ödemeleri gerekir.

Uygulamada ise; çoğunlukla alıcıyla satıcının anlaşması neticesinde, alım satıma ilişkin tapu harcının tamamını (%2+%2=%4) alıcı ödemektedir.


Yararlanılan Kaynaklar
1-) http://www.gib.gov.tr/yardim-ve-kaynaklar/sikca-sorulan-sorular
2-) http://www.gib.gov.tr/gibmevzuat
3-) 492 - Harçlar Kanunu
4-) https://www.tkgm.gov.tr/tr/icerik/sikca-sorulan-sorular-1


Kaynak: http://www.gib.gov.tr/yardim-ve-kaynaklar/sikca-sorulan-sorular
Paylaş :