KİMLER EMLAK VERGİSİ ÖDEMEZ ?

Paylaş :

Vergi, bir ülkenin ekonomisi için en önemli faktörlerin başında gelmektedir. Devletler, sundukları ya da sunacakları hizmetler için yapacakları kamu harcamalarını karşılamak ve ekonomik varlığını sürdürebilmek için değişik vergiler toplamaktadır. Diğer bir değişle vergi, kişilerin kamudan aldığı hizmet bedeli olarak da tanımlanabilir. Emlak Vergisi de bu vergilerin en önemlilerinden bir tanesidir.

1319 sayılı kanunla düzenlenmiş olan Emlâk vergisi; ülkemiz sınırları içinde kalan arazi, arsa ve bina maliklerinden ya da bunları malik gibi kullananlardan alınan vergidir. Günümüzde emlâk vergileri belediyelerce toplanmaktadır. Emlak Vergisi; belediyelerin, kişilerin servetleri üzerinden aldığı en önemli gelir kaynağıdır.

Emlak Vergisi, 2017 yılı itibariyle yaklaşık 24 milyon civarındaki emlak sahibini ilgilendirmektedir. Bu vergi hakkında, emlak sahiplerinin merak ettiği birçok konu bulunmaktadır. Emlak Vergisi hakkında merak edilen konulara ilişkin genel cevaplara “2017 Yılı Emlak Vergisi Hakkında Merak Edilen Herşey” başlıklı yazımızda yer verilmişti. Bu yazıda ise; “Kimler emlak vergisi ödemez? Kimler emlak vergisinden muaftır? Geçmiş yıllarda bilmeden ödenmiş olan emlak vergileri geri alınabilir mi?” gibi bir çok merak edilen soru ve cevabı, -aşağıda yer verildiği üzere- sizler için bir araya getirdik:

Soru-1: Vergi istisnası, muafiyeti ne demektir?

Soru-2: Emlak Vergisi muafiyeti ne demektir?

Soru-3: Hangi binalar “Daimi Emlak Vergisi Muafiyeti”nden yararlanabilir?
 
Soru-4: Hangi binalar “Geçici Emlak Vergisi Muafiyeti”nden yararlanabilir?

 
Soru-5: Emlak Vergisi (Bina Vergisi) muafiyetinden kimler yararlanabilir?

Soru-6: Emlak Vergisi muafiyetinden (indirimli vergi oranı uygulamasından) yararlanmak için ne yapmak gerekir?

Soru-7: Emlak Vergisi muafiyetinde, hiçbir gelirin olmaması şartından ne anlaşılmalıdır?

Soru-8: Sıfır oranlı emlak vergisi muafiyetinden faydalanmak isteyenler, hangi belgelerle belediyeye müracaat etmelidir?

Soru-9: Emlak Vergisi muafiyetinde, gaziler ile şehitlerin dul ve yetimleri için de geliri bulunmama şartı geçerli mi?

Soru-10: Şehitlerin dul ve yetimleri, evlenir ya da işe girerse sıfır oranlı emlak vergisinden faydalanmaya devam ederler mi?

Soru-11: Engelliye ait hisseli dükkânların olması durumunda, engelli kişi sahip olduğu tek meskeni için indirimli bina vergisi oranından yararlanabilir mi?

Soru-12: Sahip olduğu tek meskeni kiraya vererek yakınlarının yanında oturan engelli kişi, indirimli vergi oranından yararlanabilir mi?

Soru-13: Emlak Vergisi muafiyetinden kaç ev için yararlanılabilir?

Soru-14: Toplamı 200 m²’den büyük hisseli konutta, hisse başına 200m²’den az yer isabet ederse, emlak vergisi muafiyetinden yararlanılabilir mi?

Soru-15: Emekli ve brüt 170 m² büyüklüğünde tek meskeni olan birinin, başkaca bir geliri olmamasına rağmen; ayrıca bir arsasının olması, emlak vergi muafiyetini engeller mi?

Soru-16: Emekli tarafından kullanılan fakat tapusu kooperatif adına kayıtlı olan mesken için, indirimli bina vergisi oranı uygulamasından yararlanabilir mi?

Soru-17: Yazlık, dağ evi, yayla evi olarak kullanılan meskenler için “emlak vergisi muafiyeti”nden faydalanılabilir mi? 

Soru-18: Bilmeden ödenen emlak vergileri geri alınabilir mi?

Soru-19: Gerçek dışı beyanda bulunarak, emlak vergisi muafiyetinden faydalananların durumu ne olacak?

Soru-20: Yeni inşa edilen binanın emlak vergisi mükellefiyeti ne zaman başlar?

Soru-21: Kat irtifaklı arsa tapusu olan ev için sıfır oranlı emlak vergisinden faydalanılabilir mi?

Soru-22: Evin tapusuna sahip olmayıp intifa (faydalanma) hakkına sahip olanlar, sıfır oranlı emlak vergisinden yararlanabilirler mi?

Soru-23: Emekli olduktan sonra çalışmaya başlarsam emlak vergisi muafiyetinden faydalanabilir miyim?

Soru-24: Tek mesken sahibi olan emeklilerin, eşlerinin geliri veya meskeninin bulunması halinde, Emlak Vergisi muafiyet hakkı kaybolur mu?

Soru-25: Eşlerin birer evi olması, birinde oturulup diğerinin kiraya verilmesi durumunda emlak vergisi muafiyetinden faydalanılabilir mi?

Soru-26: Yurt dışından emekli olanlar, Türkiye’deki tek mesken için Emlak Vergisi muafiyetinden faydalanabilir mi?

Soru-27: Emlak Vergisi muafiyetinden faydalandığım evde bizzat oturmam gerekiyor mu?

Soru-28: Emekli bir kişi, tek konutunu işyeri olarak kiraya verirse vergi muafiyeti kalkar mı?

Soru-29: Yanan, yıkılan, tamamen kullanılmaz hale gelen binaların emlak vergisi mükellefiyeti devam eder mi?

Soru-30: Kamu otoritelerince/yetkililerince oturulmasını, kullanılmasını yasakladığı binaların (ev, işyeri) emlak vergisi mükellefiyeti devam eder mi?
  
Soru-31: Arsa veya araziye sahip olan mükellefler, emlak vergisi muafiyetinden yararlanabilir mi?


Kaynak: https://www.fonhavuzu.com
Paylaş :