KAZ VE HİNDİ İÇİN HİBE DESTEĞİ TEBLİĞİ YAYIMLANDI

Paylaş :

KAZ VE HİNDİ YETİŞTİRİCİLİĞİ İÇİN HİBE DESTEĞİ GELDİ

Kaz ve hindi yetiştiriciliği için %75 oranında destek verilmesine ilişkin BKK 11.03.2017 tarihli Resmi Gazetede yayımlanmıştı.

Arıcılık, ipekböcekçiliği, kaz ve hindi yetiştiriciliği için hibe ve desteklerini kapsayan Arıcılık, İpekböcekçiliği, Kaz Ve Hindi Yetiştiriciliği Yatırımlarının Desteklenmesine İlişkin Uygulama Esasları Tebliği (Tebliğ No: 2017/20) Resmi Gazetenin bugünkü sayısında yayımlandı.

 

Peki, tebliğde neler var, Kaz Ve Hindi Yetiştiricileri hibe desteğinden nasıl yararlanılacak?

 

Tarımsal üretimde sürdürülebilirliğin sağlanması, girişimciliğin teşvik edilmesi, yetiştiricilerin gelir düzeyinin yükseltilmesi, alternatif gelir kaynaklarının oluşturulması ve kırsalda istihdama katkı sağlayacak arıcılık, ipekböcekçiliği, kaz ve hindi yetiştiriciliğinde üretimin artırılması, kalitenin yükseltilmesi için damızlık işletmelerinin ve ticari modern işletmelerin kurulmasına yönelik usul ve esasların belirlemek amacıyla çıkarılan tebliğ, Üretim potansiyeline göre Bakanlıkça belirlenecek illerde 2017-2019 yılları arasında; arıcılık, ipekböcekçiliği, kaz ve hindi yetiştiriciliğine yönelik yatırımların desteklenmesine ilişkin usul ve esasları kapsıyor.

 

Kaz Ve Hindi Yetiştiriciliği Hibe Desteğinden Hangi İller Yararlanacak?

Kaz Ve Hindi Yetiştiriciliği hibe desteğinden yararlanacak İller Bakanlıkça belirlenerek duyurulacak.

Kaz Ve Hindi Yetiştiriciliği Hibe Desteğinden Kimler Yararlanacak?

Belirlenen illerde bulunan aşağıdaki işletmeler.

-  Bin (1.000) adet kapasiteli damızlık kaz işletmeleri

- Beş yüz (500) adet kapasiteli ticari kaz işletmeleri

- Bin (1.000) adet kapasiteli ticari hindi işletmeleri

 

Hibe desteği oranı ne kadar?

 

Kaz Ve Hindi Yetiştiriciliği hibe desteği oranı %75 olarak belirledi.

 

Kaz Ve Hindi Yetiştiriciliği Hibe Desteği Hangi Kalemleri Kapsıyor?

Hibe desteğinden, projesi onaylanan yatırımcılar yararlanacaklar. Destekleme ödemesi, kaz ve hindilerin temininden sonra yapılacak.

 Destekleme ödemesi yapılacak kalemler ise şunlar;

 Damızlık kaz işletmelerinde;

   1-Yeni kümes ve kuluçkahane inşaatı,

   2- Makina, alet ve ekipman alımı,

Ticari kaz işletmelerinde;

   1-Yeni kümes yapımı,

  2- Alet ve ekipman alımı.

Ticari hindi işletmelerinde;

   1-Yeni kümes yapımı,

  2- Alet ve ekipman alımı.

Damızlık hindi için hibe desteği bulunmamaktadır.

Kaz Ve Hindi Yetiştiriciliği Hibe Desteğinde yatırım süresi ne kadar?

Yatırım, yer tespit tutanağının düzenlendiği tarih itibari ile başlar ve bir yıl içerisinde bitirilir. Belli şartlarla komisyon kararıyla bir yıla kadar ek süre verilebilir.

 

Kaz Ve Hindi Yetiştiriciliği Hibe Desteğinin Geçerli Olması İçin Faaliyet Süresi Ne Kadar?

Hibe desteğinden yararlanan Kaz ve Hindi yetiştiricileri 5 yıl süre ile faaliyetlerini sürdürmek zorundadırlar.

Hibe desteğinden yararlananlardan 5 yıl faaliyeti sürdüreceğine dair taahhütname alınacak.

 

Kaz Ve Hindi Yetiştiriciliği Hibe Desteği İçin Müracaat Nasıl Yapılacak?

- Bu desteklemeden yararlanmak isteyen gerçek ve tüzel kişiler, uygulama rehberinde belirtilen süre içinde kayıtlı olduğu il/ilçe müdürlüğüne yazılı olarak müracaat edecekler.

-  İstenecek belgeler Genel Müdürlük tarafından uygulama rehberinde belirtilecek.

-  Başvurular, yapıldığı yıl için geçerli olacak.

 

Hibe Desteğine İlişkin diğer önemli hususlar şunlar,

 - Karar kapsamında desteklenecek iller Bakanlıkça belirlenecek.

-  Uygulama rehberi Genel Müdürlükçe hazırlanacak ve Bakanlık internet sitesinde yayımlanacak.

-  Satın alınacak makine, alet ve ekipman için istenen belge ve teknik özellikler uygulama rehberinde belirtilecek.

- Yatırımcılar, proje tutarının desteklemeye tabi kısmının üzerini kendileri karşılayacaklar.

-  Hibe desteğinden, projesi onaylanan ve yatırımını tamamlayan yatırımcılar yararlanırlar.

- Hibe ödemesi, için kaz ve hindilerin yatırımcının öz kaynağı ile temin edildikten sonra tek seferde ödenecek.

 

Damızlık kaz işletmesinin tanımı: Tebliğde damızlık kaz işletmesi, damızlık üretim amacı ile kurulmuş, Bakanlıktan damızlık üretim izni veya faaliyet onay belgesi almış, üretime yönelik ticari civciv ve/veya kuluçkalık yumurta üreten işletmeler olarak tanımlanmıştır.

 

Diğer taraftan, bu tür desteklerden yararlanmış olanlar bu hibe desteğinden yararlanamayacak. Bu nedenle hibe kullanacak yatırımcılardan, aynı konuda diğer kamu kurum ve kuruluşlarınca sağlanan faiz ve hibe desteği niteliğindeki desteklerden yararlanmadıklarına, bu desteklerden yararlandıklarının tespiti halinde Karar kapsamındaki hibe desteğinin iptal edileceğini kabul ettiklerine dair taahhütname alınacak.

İlgili haberi görmek  için TIKLAYIN

İlgili tebliği görmek  için TIKLAYIN


Kaynak:
Paylaş :