KAMUNUN İHALELİ ALIMLARINDA YÜKLENİLECEK DAMGA VERGİSİ

Paylaş :

~~KAMUNUN İHALELİ ALIMLARINDA YÜKLENİLECEK DAMGA VERGİSİ


I. GİRİŞ

Vergiler; ülkelerin ekonomilerini idame ettirebilmeleri adına kullandıkları enstrümanların başında gelmektedir. Devletler, sundukları ya da sunacakları kamu hizmetleri için yapacakları harcamaları karşılamak ve ekonomik varlıklarını sürdürebilmek için değişik vergiler toplamaktadır. Diğer bir değişle vergiler, kişilerin kamudan aldığı hizmetlerin bir bedeli olarak da tanımlanabilir.

Kısaca vergiler; ülkelerin egemenlik gücünün bir yansıması olarak zora dayalı, kamu harcamalarının finansmanında kullanılan, somut normları bulunan bir özelliğe sahiptir. Öyle ki vergi kanunlarının ihdas edilmesi, değiştirilmesi ya da kaldırılması Anayasa’nın 73’üncü maddesine göre kanunlarla yapılmak zorundadır. Vergiler; aynı zamanda ülkelerin maliye politikasının da en etkili aracıdır.

Ülkemizde en geniş uygulama alanı bulunan vergi, “Damga Vergisi”dir denilebilir. Diğer tüm vergilerin mükellefleri damga vergisinin de mükellefi iken; diğer vergiler nedeniyle mükellef olmayanlar da damga vergisi ödeme yükümlülüğü ile karşı karşıya kalabilirler. Bu nedenle; 488 Sayılı Kanunla düzenlenmiş olup 01.10.1964 tarihinde yürürlüğe giren (ki evveliyatı 1845 yılı Osmanlı Devlet gelirleri arasında sayılan “Damga Resmi”ne dayanır. 1871 yılında (Vakai Sahihe Nizamnamesi) bir nizamname (tüzük) şeklinde iken, 1905 yılında kanunlaşmış sonrasında ise, 1928 tarih ve 1324 sayılı “Damga Resmi Kanunu” olarak değişikliğe uğramıştır. Bu gün yürürlükte olan ise, 01.07.1964 tarih ve 488 sayılı “Damga Vergisi Kanunu”dur.) Damga Vergisinin önemi, ülke ekonomisine kaynak sağlama yönüyle azımsanmayacak derecededir. Bununla birlikte, uygulamada üzerinde en çok tartışılan vergi türlerinin belki de en başında Damga Vergisi gelmektedir.

Yazımızda; damga vergisi hakkında kısa bilgiler vermekle birlikte, esas itibariyle “Kamunun İhaleli Alımlarında, ihaleyi kazanan firmanın katlandığı Damga Vergileri” üzerinde durulacaktır.


(Yazının Devamı İçin TIKLAYINIZ)


Kaynak: http://www.gib.gov.tr
Paylaş :