İPEKBÖCEĞI YETIŞTIRICILIĞI HİBE DESTEĞİ TEBLİĞİ YAYIMLANDI

Paylaş :

Arılık hibe desteği oranı %100 olarak daha önce Bakanlar Kurulu Kararı ile belirlenmişti.

 

Arıcılık, ipekböcekçiliği, kaz ve hindi yetiştiriciliği için hibe ve desteklerini kapsayan Arıcılık, İpekböcekçiliği, Kaz Ve Hindi Yetiştiriciliği Yatırımlarının Desteklenmesine İlişkin Uygulama Esasları Tebliği (Tebliğ No: 2017/20) Resmi Gazetenin bugünkü sayısında yayımlandı.

 

Peki tebliğde neler var, Arıcılık hibe desteğinden nasıl yararlanılacak?

Tarımsal üretimde sürdürülebilirliğin sağlanması, girişimciliğin teşvik edilmesi, yetiştiricilerin gelir düzeyinin yükseltilmesi, alternatif gelir kaynaklarının oluşturulması ve kırsalda istihdama katkı sağlayacak arıcılık, ipekböcekçiliği, kaz ve hindi yetiştiriciliğinde üretimin artırılması, kalitenin yükseltilmesi için damızlık işletmelerinin ve ticari modern işletmelerin kurulmasına yönelik usul ve esasların belirlemek amacıyla çıkarılan tebliğ, Üretim potansiyeline göre Bakanlıkça belirlenecek illerde 2017-2019 yılları arasında; arıcılık, ipekböcekçiliği, kaz ve hindi yetiştiriciliğine yönelik yatırımların desteklenmesine ilişkin usul ve esasları kapsıyor.

 

İpekböceği yetiştiriciliği Destiğinin Konuları Nelerdir?

Bu Tebliğ kapsamında Bakanlıkça belirlenecek illerde dut bahçesi tesisi ve ipekböceği besleme evi yatırımı için hibe desteği uygulanır.

 

İpekböceği yetiştiriciliği Hibe Desteğinin Geçerli Olması İçin Faaliyet Süresi Ne Kadardır?

Hibe desteğinden yararlanan arıcılar 3 yıl süre ile faaliyetlerini sürdürmek zorundadırlar.  

Hibe desteğinden yararlananlardan 3 yıl faaliyeti sürdüreceğine ve almış olduğu makina, alet ve ekipmanı 3 yıllık süre  boyunca işletmesinde faal tutacağına dair taahhütname alınacak.

 

İpekböceği yetiştiriciliği Hibe Desteği İçin Müracaat Nasıl Yapılacaktır?

- Bu desteklemeden yararlanmak isteyen gerçek ve tüzel kişiler, uygulama rehberinde belirtilen süre içinde kayıtlı olduğu il/ilçe müdürlüğüne yazılı olarak müracaat edecekler.

-  İstenecek belgeler Genel Müdürlük tarafından uygulama rehberinde belirtilecek.

-  Başvurular, yapıldığı yıl için geçerli olacak.

 

Hibe Desteğine İlişkin diğer önemli hususlar Nelerdir?

 - Karar kapsamında desteklenecek iller Bakanlıkça belirlenecek.

-  Uygulama rehberi Genel Müdürlükçe hazırlanacak ve Bakanlık internet sitesinde yayımlanacak.

-  Satın alınacak makine, alet ve ekipman için istenen belge ve teknik özellikler uygulama rehberinde belirtilecek.

- Yatırımcılar, proje tutarının desteklemeye tabi kısmının üzerini kendileri karşılayacaklar.

-  Hibe desteğinden, projesi onaylanan ve yatırımını tamamlayan yatırımcılar yararlanırlar.

 

Diğer taraftan, bu tür desteklerden yararlanmış olanlar bu hibe desteğinden yararlanamayacak. Bu nedenle hibe kullanacak yatırımcılardan, aynı konuda diğer kamu kurum ve kuruluşlarınca sağlanan faiz ve hibe desteği niteliğindeki desteklerden yararlanmadıklarına, bu desteklerden yararlandıklarının tespiti halinde Karar kapsamındaki hibe desteğinin iptal edileceğini kabul ettiklerine dair taahhütname alınacaktır.

 

İlgili haber için TILAYIN.

Tebliği görmek için TILAYIN.

 


Kaynak: https://www.fonhavuzu.com
Paylaş :