Geriye Dönük Sigorta Prim Teşviğinde Son Başvuru Tarihi 31 Mayıs 2018

Paylaş :

İşverenlerin geriye dönük 6 aylık sigorta prim teşviklerini alabilmeleri için 31 Mayıs'a kadar başvuruda bulunması gerek.

7103 Sayılı Vergi Kanunları İle Bazı Kanun Ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Resmi Gazetenin 27 Mart 2018 tarihli mükerrer nüshasında yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. 

Son yıllarda reel sektöre  çok önemli teşvikler sağlandı. Fakat çok sayıda şirket teşvikten haberdar olmuyor ya da son başvuru tarihini kaçırıyor. Bu nedenle şubat ayında 'geriye dönük teşvik ödemesi' düzenlemesi hayata geçirildi.

Bu düzenleme ile işverene geriye dönük 6 ay boyunca almadığı teşvikleri alabilmesi ya da teşvik değişikliğinde bulunabilmesi hakkı tanındı.

İş ve sosyal güvenlik mevzuatında önemli değişiklikler içeren 7103 Sayılı Kanunda, sigorta prim teşviklerinden geçmişe dönük olarak faydalanılabilmesine yönelik düzenlemeye yer verilmiştir.

Söz konusu düzenleme ile,

-Bugüne kadar sigorta prim teşviklerinden hiç yararlanmamış işverenler veya geçmişe dönük yararlandığı sigorta prim teşvikini diğer bir prim teşviki ile değiştirmek isteyen işverenler bu kapsamda SGK’ ya başvuru yapabileceklerdir.

-Geçmişe dönük bu haktan yararlanmak isteyen işverenlerin Kanunun yürürlük tarihini takip eden aybaşından itibaren en geç bir ay içinde başvuru yapmaları gerekmektedir. Kanun maddesinin yürürlük tarihinin 01 Nisan 2018 olması nedeniyle son başvuru tarihi 31 Mayıs 2018 dir. Bu tarihe kadar başvuru yapmayanlar haklarını kaybetmiş sayılacaktır.

-Başvuruya istinaden hesaplanan iade tutarı 01 Ocak 2019 tarihinden itibaren üç yıl içinde işverenlerin SGK’ ya olan prim borcu ve taksitlendirme borçlarına mahsup edilerek kullandırılacak olup prim borcunun olmaması durumunda ise altı ayda bir eşit taksitlerle işverene iade edilecektir

-Kanunun yürürlüğe girmesinden önce bu konuda işverenlerce açılan davalarda, Mahkemeler davanın konusuz kalması nedeniyle karar verilmesine yer olmadığına dair karar vereceklerdir.

1 Nisan tarihi ile başvuruların kabul edildiği uygulamada son başvuru süresi 31 Mayıs... Başvurular Sosyal Güvenlik Kurumu'na yapılıyor. Bu tarihe kadar başvuru yapmayan işverenlerin teşvik hakkı yanacak.

 


Kaynak: https://www.fonhavuzu.com/
Paylaş :