DOĞU ANADOLU, GÜNEYDOĞU ANADOLU, KONYA OVASI VE DOĞU KARADENİZ PROJELERİ KAPSAMINDAKİ İLLERDE HAYVANCILIK YATIRIMLARINA 2018 YILI İÇİN YÜZDE 50 HİBE DESTEĞİ BAŞVURULARI ALINMAYA BAŞLADI.

Paylaş :

Gıda Tarım ve hayvancılık Bakanlığı tarafından  DAP, GAP, KOP ve DOKAP 2018 Yılı Rehberi 02.01.2018 tarihinde yayımlanmıştır. Sözkonusu rehberde Yatırım Konularına Göre Hibe Desteği Uygulanacak İller, Destekleme Konuları ve Hibe Oranları Başvurunun Yeri ve Zamanı, Hibe Programından Yararlanmak İçin Başvuruda Bulunacak Gerçek ve Tüzel Kişilerde Aranacak Şartlar gibi konularda açıklamalar yapılmıştır.

1. Yatırım Konularına Göre Hibe Desteği Uygulanacak İller

İnşaat yatırımları Doğu Anadolu Projesi (DAP) kapsamındaki Ağrı, Ardahan, Bingöl, Bitlis, Erzincan, Erzurum, Elazığ, Hakkâri, Iğdır, Kars, Malatya, Muş, Sivas, Tunceli ve Van illeri, Güney Doğu Anadolu Projesi (GAP) kapsamındaki Adıyaman, Batman, Diyarbakır, Gaziantep, Kilis, Mardin, Siirt, Şanlıurfa ve Şırnak illeri, Konya Ovası Projesi (KOP) kapsamındaki Aksaray, Karaman, Kırıkkale, Kırşehir, Konya, Nevşehir, Niğde ve Yozgat illeri ile Doğu Karadeniz Projesi (DOKAP) kapsamındaki Artvin, Bayburt, Samsun, Giresun, Gümüşhane, Ordu, Rize, Tokat ve Trabzon illerinde uygulanır.

2. Destekleme Konuları ve Hibe Oranları

2018 yılında; Doğu Anadolu Projesi, Güney Doğu Anadolu Projesi, Konya Ovası Projesi ve Doğu Karadeniz Projesi Kapsamındaki İllerde mevcut damızlık sığır ve damızlık koyun-keçi işletmelerinin  yeni inşaat veya tadilatlarının desteklenmesi yatırımlarına aşağıda belirtilen oranlarda hibe desteği uygulanır.

 

UYGULANACAK YATIRIM KONULARI                      HİBE ORANI (%)

İNŞAAT

Yeni inşaat veya tadilat                                                                    50

3. Yatırımda Alt ve Üst Sınırlar

   Yatırımlarda, büyükbaş işletmelerinde anaç hayvan varlığı büyükbaş işletmelerinde alt sınır 10 baş üst sınır 49 baş, küçükbaş işletmelerinde ise alt sınır 100 baş üst sınır 200 baş kapasiteli ahır ve ağıl yapımı olmalıdır. İşletme kapasitesi büyükbaş işletmelerde 49 baştan, küçükbaş işletmelerde ise 200 baştan büyük olan yatırımlarda gerçek ve tüzel kişiler, bu üst sınırlara kadar olan kısım için hibe desteğinden yararlandırılır.

BAŞVURU YERİ, ZAMANI VE ARANACAK ŞARTLAR

4) Başvurunun Yeri ve Zamanı

Yeni inşaat veya tadilat inşaatı yaptıracak olan yatırımcılar başvuru formu ve ekinde yer alan belgeler ile yatırımın yapılacağı yerin bulunduğu İl Müdürlüğüne başvururlar.

Başvurular 1 Ocak-31 Ocak 2018 tarihleri arasında alınacaktır. Genel Müdürlük gerekli gördüğü takdirde başvuru süresini MPDK kararı ile uzatabilir, kısaltabilir ya da yıl içerisinde yeniden başvuru çağrısı yapabilir.

5) Hibe Programına Kimler Başvuru Yapabilir

            Kararda belirtilen yatırım konularını gerçekleştirmek üzere gerçek ve tüzel kişiler başvuruda bulunabilir.

  1. Gerçek kişiler

Başvuru tarihinden en az bir yıl önce Bakanlık Türkvet veri tabanına veya Koyun Keçi Kayıt Sistemine kayıtlı olan ve başvuru tarihinde ise hayvan varlıkları; en az 10 en fazla 49 baş anaç sığır veya en az 100 en fazla 200 baş anaç koyun-keçi kapasiteli aktif işletmesi olan bireyler.

  1. Tüzel kişiler

Başvuru tarihinden en az bir yıl önce Bakanlık Türkvet veri tabanına veya Koyun Keçi Kayıt Sistemine kayıtlı olan ve başvuru tarihinde ise hayvan varlıkları; en az 10 en fazla 49 baş anaç sığır veya en az 100 en fazla 200 baş anaç koyun-keçi kapasiteli aktif işletmesi olan tüzel kişiler, destekleme konularına tüzel kişilik olarak başvurabilirler.

6) Hibe Programından Yararlanmak İçin Başvuruda Bulunacak Gerçek ve Tüzel Kişilerde Aranacak Şartlar

  1. Başvuru sahibi gerçek veya tüzel kişinin, Bakanlık Türkvet veri tabanına veya Koyun Keçi Kayıt Sistemine kayıtlı hayvan varlıkları; en az 10 baş en fazla 49 baş anaç sığır veya en az 100 baş  en fazla 200 baş anaç koyun-keçi kapasiteli aktif işletmesinin başvuru tarihinden en az bir yıl önce kayıtlı olduğuna dair güncel belgeyi mutlaka başvurusu ile birlikte sunmuş olması gerekmektedir. Bu limitlerin altında veya üstünde anaç varlığı olan yetiştiricilerin başvuruları kabul edilmeyecektir.
  2. Başvuru sahibi tüzel kişiliğin, Bakanlık Türkvet veri tabanına veya Koyun Keçi kayıt sistemine kaydı esastır. Bu nedenle, tüzel kişiliği oluşturan bireylerin ayrıca kayıtlı olmaları gerekmez.
  3. Gerçek ve tüzel kişilerin kamudan bağımsız olması gerekir. Devlet Memurları, Kamu İşçileri veya Devlet Üniversitelerinde görevli öğretim elemanları başvuramazlar.

            ç) Yatırımcılar yatırım yerine ipotek koydurmamak kaydıyla kredi ve vergi teşviklerinden yararlanabilirler.

  1. Tüzel kişilikler, kuruluş tüzüklerinde/ana sözleşmelerinde hibe programlarında yer alan yatırım konusunda faaliyet yürüteceklerini belirtirler.
  2. Başvuruda bulunacak kişi ve kuruluşların yetkili kurul ve/veya organlarından; Kararname kapsamındaki desteklere başvuru yapması, uygulamaların gerçekleştirilmesi konularında yetki almış olmaları gerekmektedir.

 


Kaynak: tarim.gov.tr
Paylaş :