DAMIZLIK KOÇ TEKE İÇİN HİBE DESTEĞİ TEBLİĞİ YAYIMLANDI

Paylaş :

Damızlık koç ve damızlık teke yetiştiricileri ile birlikler için hibe ve destekleri kapsayan Damızlık Koç Teke Yetiştiriciliği Yatırımlarının Desteklenmesine İlişkin Uygulama Esasları Tebliği (Tebliğ no: 2017/18)  Resmi Gazetenin bugünkü sayısında yayımlandı.

Peki tebliğde neler var, birlikler ile damızlık koç ve damızlık teke yetiştiricileri bu hibe ve desteklerden nasıl yararlanacak?

Ülkemizin ihtiyaç duyduğu damızlık koç-teke ihtiyacını karşılayacak işletmelerin kurulmasına yönelik yatırımların desteklenmesine ilişkin usul ve esasları belirlemek amacıyla düzenlenen tebliğ

Türkiye Damızlık Koyun Keçi Yetiştiricileri Merkez Birliği ve Merkez Birliğine üye damızlık koyun keçi yetiştiricileri il birliklerince, 500 baş kapasiteye sahip damızlık koç-teke üretimine yönelik yeni işletme kurulması veya mevcut işletmelerin kapasitelerinin 500 başa sahip olacak şekilde artırılmasını, rehabilitasyon yatırımlarını ve bu işletmelerden damızlık koç-teke alımı yapacak Birlik üyesi yetiştiricileri kapsıyor. Hibe desteği Bakanlıkça belirlenecek olan illerde 2017-2019 yılları arasında uygulanacak.

 

Hibe Desteği Kapsamında Olan Hayvanlar

   1- Bakanlık kayıt sistemlerinde kayıtlı 12-36 aylık koyun türü erkek hayvan (Damızlık koç)

   2- Bakanlık kayıt sistemlerinde kayıtlı 12-36 aylık keçi türü erkek hayvan (Damızlık teke)

 

Hibe Desteğinden kimler yararlanacak?

Hibe desteğinden yararlanacaklar şunlardır.

1- Yeni yatırım projelerinde inşaat yapımı, makina, alet ve ekipman alımı olarak belirlenen projelerle başvuran birlikler,

2- Rehabilitasyon veya kapasite artırımı projelerinde bu Tebliğ kapsamındaki yatırım konularını ihtiva eden bir proje ile başvuran birlikler,

3-  Bu işletmelerden damızlık koç alan birlik üyesi yetiştiriciler,

4- Bu işletmelerden damızlık teke alan birlik üyesi yetiştiriciler,

 

Başvuru yeri,

Hibe desteklerinden yararlanacak İller Bakanlıkça belirlenecek. Birlik ve birlik üyeleri belirlenecek İllerin İl Müdürlüklerine başvurulacaklar.

 

İstenecek belgeler ve zamanı

Başvurular için istenecek belgeler Genel Müdürlük tarafından hazırlanıp Bakanlık internet sayfasında yayımlanan uygulama rehberinde belirtilecek. Başvurular yapıldığı yıl için geçerlidir.

 

Yatırım konuları

1- Birlikler için,

Yeni yatırım veya kapasite artırımı/rehabilitasyon konusunu kapsayan

- inşaat yapımı,

-  makina alet ve ekipman alımları 

 

2- Birlik üyesi yetiştiriciler için

Birliklerden alınan

- Damızlık koç alımı

                - Damızlık teke alımı               

  

Hibe oranları

Hibe oranı birlikler için inşaat yapımı, makina alet ve ekipman alımına ait gerçekleşme tutarının % 50’si ile sınırlıdır.

Birlik üyesi yetiştiriciler için damızlık koç-teke satın alan birlik üyesi yetiştiricilere alım tutarının %50’si ile sınırlıdır.

 

Yetiştiriciler hibe desteği kapsamında  kaç adet damızlık koç veya damızlık teke alabilir?

 

Yetiştiriciler,  hibe desteği kapsamında en fazla beş baş damızlık teke veya damızlık koç alabiliyor.

Yetiştiricilerin Hibe desteği kapsamında alabilecekleri damızlık koç veya damızlık teke sayıları yetiştiricilerin sahip oldukları anaç hayvan sayısına göre hesaplanmaktadır. Yetiştiriciler her elli baş anaç hayvana kadar bir baş koç-teke olmak üzere en fazla beş baş koç-teke alabilir ve destekleme hibesinden bir kez yararlanabilirler

 

Birliklerin Yatırıma başlama ve bitirme süresi,

Yatırım, yer tespit tutanağının düzenlendiği tarih itibari ile başlar ve bir yıl içerisinde bitirilmelidir. Ancak belli şartlarla ek süre verilebiliyor.

 

Diğer Önemli Hususlar Şunlar,

Yetiştiriciler için,

- Yetiştiriciler, her elli baş anaç hayvana kadar bir baş koç-teke olmak üzere en fazla beş baş koç-teke alabilir ve destekleme hibesinden bir kez yararlanabilirler.

- Yetiştiricilerin satın alacağı damızlık koç-tekeler bölgedeki yaygın olarak yetiştiriciliği yapılan hâkim ırk olmalıdır.

- Yetiştiriciler almış oldukları koç ve tekeleri iki yıl kendi işletmesinde tutmak zorundadır.

 

          Birlikler için,

 

- Damızlık koç ve damızlık teke alımı hibe desteğinden birlikler yararlanamaz.

- Birlikler ağıl inşaatı, kapasite artırımı/rehabilitasyon, makine, alet ve ekipman alımı desteklerinden bir kez yararlanabilir.

- Onaylanan yatırım tutarının üst sınırını aşan kısmı, aynî veya nakdi katkı olarak birlik tarafından karşılanır.

- Birlikler, kredi veya vergi teşviklerinden yararlanabilirler.

- Damızlık olarak yetiştirilecek hayvanlar, halk elinde ıslah projesi kapsamında olan işletmelerden, Bakanlık küçükbaş hayvanların ırk ıslahına yönelik soy kütüğü ve ön soy kütüğü kayıtlarının tutulduğu işletmeler ile TİGEM işletmelerinden temin edilmesi gerekiyor.

-  Birlikler beş yıl süre ile yatırım konusunda faaliyetini sürdürmelidir. Birliklerden bu konuda taahhütname alınacak.

 

 

Diğer taraftan, diğer kamu kurum ve kuruluşlarının aynı konudaki faiz indirimi ve hibe desteği niteliğindeki desteklerinden faydalanan birlik ve yetiştiricilerin Karar kapsamındaki başvuruları değerlendirilmez. Birlik ve yetiştiriciler, koç-teke alımı ve ağıl yatırımı konusunda Bakanlık veya diğer kamu kurum ve kuruluşlarınca uygulanan faiz indirimi veya hibe desteği programlarından yararlanmadığına, yararlanmış ise Karar kapsamındaki hibe desteğinin iptal edileceğini kabul ettiğine dair taahhütname verir.

 

Damızlık Koç Teke Yetiştiriciliği Yatırımlarının Desteklenmesine İlişkin Uygulama Esasları Tebliği (Tebliğ no: 2017/18)  TIKLAYIN


Kaynak:
Paylaş :