Besilik Sığır İthalatı için şartlar ve başvuru usulü belli oldu

Paylaş :

Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı 500 baş ve üzeri kapasiteye sahip büyükbaş hayvan işletmelerinin kapasitelerinin yarısına kadar besilik sığır ithalatı yapılabilmelerine izin verdi.

Şartları taşıyan işletmeler besilik etçi ve kombine saf veya melez erkek sığırları ithal edebilecek. İthal edilecek besilik sığırların seçimi, Bakanlıkça görevlendirilecek Seçim Heyeti tarafından ihracatçı ülkede yapılacak.

29.07.2017 tarihli Resmi Gazetede yayımlanan Bakanlar Kurulu'nun 2017/10604 sayılı ''Canlı Hayvan ve Et İthalatında Tarife Kontenjanı Uygulanması Hakkında Karar'' kararı gereği Et ve Süt Kurumu Genel Müdürlüğü'ne 31.12.2018 tarihine kadar 500.000 baş canlı büyükbaş hayvan tarife kontenjanı tahsil edilmişti. Bakanlık bu kapsamda 500 baş ve üzeri kapasiteye sahip işletmelere kapasitesinin yarısına kadar ithalat yapılabilmesine ilişkin izin verdi.

İthal edilecek erkek hayvanların yaşı en fazla 12 ay (dâhil) ve canlı kiloları en fazla 300 kilogram olacak. Besilik sığırların seçimi Bakanlıkça görevlendirilecek en az iki kişilik heyet tarafından gerçekleştirilecek.

Besilik sığırlar Bakanlıkça uygun görülen ülkelerden ithal edilecek.

Besilik sığır ithalatı başvurusu sırasında aşağıda belirtilen evrakların ibraz edilmesi gerekiyor:

 

1- Dilekçe için Tıklayın

2- Proforma Fatura açıklama için Tıklayın

3- Kontrol Belgesi için Tıklayın

4- Taahhütname için Tıklayın

5- İmza Sirküleri/Beyannamesi- açıklama için Tıklayın

6- Ticaret Sicili Gazetesi açıklama için Tıklayın

7- İşletme Tescil Belgesi açıklama için Tıklayın

8- Karantina Yeri ve İşletme Uygunluk Belgesi için Tıklayın

9- Besi İşletmesi Kapasite Raporu için Tıklayın

10- Döner Sermaye Makbuzu açıklama için Tıklayın

11- Seçim heyeti talebi için dilekçe için Tıklayın

 

- 500 Baş Kapasiteli İşletmeler İçin İthalat Oluru İçin Tıklayınız.

- 500 Baş Üzeri İşletmeler İçin İl Talimatı İçin Tıklayınız.

- Besilik Sığır İthalatı Teknik Şartnamesi İçin Tıklayınız.

- Besilik Sığır İthalatında Uyulması Gereken Usul ve Esaslar Hakkında Talimat İçin Tıklayınız.

 - Dosya Hazırlama Kılavuzu İçin Tıklayınız.

- Besilik Sığır İthalatı yapılabilecek ülkelerin listesi için Tıklayınız.

 - Hayvanlarda Aranacak Özellikler için Tıklayınız.


Kaynak: https://www.fonhavuzu.com
Paylaş :