Arıcılık, İpekböcekçiliği, Kaz, Hindi Yatırımları Destek Rehberi Yayınlandı. Başvurular Alınmaya Başladı.

Paylaş :

Arıcılık, İpekböcekçiliği, Kaz, Hindi Yatırımlarının Desteklenmesine İlişkin Uygulama Rehberi  bugün (19.06.2017) Yayınlandı.  (05.07.2017) tarihinde güncellemesi yapıldı.

Rehber, arıcılık, ipekböcekçiliği, kaz ve hindi yetiştiriciliğinde üretimin artırılması, kalitenin yükseltilmesi için damızlık işletmelerinin ve ticari modern işletmelerin kurulmasına yönelik yatırımların desteklenmesi sürecinde ilgili personel ve yatırımcıların müracaattan son aşamaya kadar gerekli olan usuller hakkında genel bilginin sağlanması amcıyla hazırlandı

     DESTEĞİN ÇERÇEVESİ NEDİR?   Desteklemelerin kaynağa göre planlanmasında İl Proje Değerlendirme Komisyonu’nca  yatırıma uygun bulunan ve Genel Müdürlüğe gönderilen yatırımcı     listeleri ve proje büyüklükleri dikkate  alınacak. 

    Destekleme Konularına Göre Hibe Oranları

YATIRIM KONULARI                                                                     HİBE ORANI (%)

Kaz ve Hindi Yetiştiriciliği                                                                           75

(Yeni inşaat yapımı, makina, alet ve ekipman alımı)         

Arıcılık                                                                                                          60

(Alet ve ekipman ve boş kovan alımı)                                                        

İpekböcekçiliği                                                                                             100

(Besleme evi yapımı, makina-alet ve ekipman alımı, dut bahçesi tesisi)  

Başvuru Şekli, Yeri ve Zamanı

  1. Başvurular, bu rehberin yayımlandığı tarihten on iş günü sonra başlar. Yeni inşaat yapımı, alet ekipman alımı için yatırımcılar başvuru formu ve ekinde yer alan belgeler ile yatırımın yapılacağı yerin bulunduğu İl Müdürlüklerine başvururlar.
  2. Başvurular, il müdürlüklerinde kurulan İl proje yürütme birimi tarafından kabul edilir.
  3. Başvuru dosyasına geliş tarihi ve evrak numarası verilir. Bu tarih ve evrak numarasının başvuru sahibine de verilmesi zorunludur.

ç) Projeyi ve/veya yatırım konusu ile ilgili istenilen belgeleri, yatırımın yapılacağı/ikamet ettiği yerleşim birimlerinin bağlı olduğu il müdürlüklerine başvuru tarihi ve saati sona ermeden şahsen yapacaktır.

  1. Proje başvuru dosyaları, hibe başvuru formu, değerlendirme kriterleri tablosu ve sunulabilecek diğer dokümanlarla birlikte iki takım olarak hazırlanır. Bir takımı İl Müdürlüğü’ne teslim edilir, diğeri de yatırımcı tarafından muhafaza edilir.
  2. Başvuru süresi otuz gündür.  

                             Rehbere Ulaşmak İçin TIKLAYINIZ 

                              İlgili haber için TILAYINIZ.

                             Tebliği görmek için TILAYINIZ.


Kaynak: http://www.tarim.gov.tr
Paylaş :