2018 YILI GENÇ ÇİFTÇİLERE 30 BİN TL HİBE DESTEĞİ BAŞVURULARI BAŞLADI. ŞARTLARI VE TÜM AYRINTILARI HABERDE..

Paylaş :

Kırsal Kalkınma Destekleri Kapsamında Genç Çiftçi Projelerinin Desteklenmesi Hakkında Tebliğ (Tebliğ No: 2018/12) 24 Mart 2018 tarihinde Resmi Gazete ’de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Tebliğ kapsamında

Genç çiftçilere 30 bin TL hibe desteği verilecek, Genç çiftçi  başvuru şartları ile zamanı, kapsamı diğer bütün ayrıntılar bu haberde.

 

1) Hayvansal üretime yönelik destekleme projeleri kapsamında;

 a) Hayvansal üretime yönelik destekleme projeleri kapsamında;

1) Büyükbaş hayvan yetiştiriciliği,

2) Küçükbaş hayvan yetiştiriciliği,

3) Arı yetiştiriciliği ve bal üretimi,

4) Arı sütü, ana arı, polen ve benzeri arı ürünleri üretimi,

5) İpekböceği yetiştiriciliği ve tesis yapımı,

6) Serbest sistem yumurta tavuğu yetiştiriciliği ve tesis yapımı,

b) Bitkisel üretime yönelik destekleme projeleri kapsamında;

1) Kapama meyve bahçesi tesisi,

2) Fide, fidan, iç ve dış mekân süs bitkisi yetiştiriciliği,

3) Kontrollü örtü altı yetiştiriciliği,

4) Çok yıllık yem bitkisi yetiştiriciliği,

5) Kültür mantarı üretimi ve tesis yapımı,

c) Yöresel ürünler ile tıbbi ve aromatik bitki üretimi, işlenmesi, depolanması ve paketlenmesine yönelik destekleme projeleri kapsamında;

1) Çok yıllık tıbbi ve aromatik bitki üretimi, işlenmesi, depolanması ve paketlenmesi,

2) Coğrafi işaretli, organik veya iyi tarım uygulamalı bitkisel ve hayvansal üretim,

konularını kapsar.

 

Genç çiftçi Hibe desteği , çiftçilerde aranan şartlar neler?

 

Başvuru yapacak genç çiftçilerde aranan şartlar şunlar,

1) Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,

2) Bu Tebliğin yayımlandığı tarih itibarıyla 18 yaşını doldurmuş, 41 yaşından gün almamış olmak,

3) Okur-yazar olmak,

4) Başvuru tarihi itibarıyla ücretli çalışan olmamak,

5) Başvuru tarihi itibarıyla örgün eğitime devam ediyor olmamak,

6) Başvuru tarihi itibarıyla Katma Değer Vergisi (KDV), gerçek ve basit usulde vergi mükellefi olmamak,

7) Hayvansal üretime yönelik, büyükbaş ve küçükbaş hayvan yetiştiriciliği, tesisi yapımı ve hayvan alımı konulu proje başvuruları için bu Tebliğin yayımlandığı tarih itibarıyla 15 adet büyükbaş veya 50 adet küçükbaştan fazla hayvan sahibi olmamak,

8) Arı ve arı ürünleri yetiştiriciliği konulu proje başvuruları için bu Tebliğin yayımlandığı tarih itibarıyla 50 adetten fazla arılı kovan sahibi olmamak,

9) 5/4/2016 tarihli ve 29675 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Kırsal Kalkınma Destekleri Kapsamında Genç Çiftçi Projelerinin Desteklenmesi Hakkında Tebliğ (Tebliğ No: 2016/16) ile 31/3/2017 tarihli ve 30024 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Kırsal Kalkınma Destekleri Kapsamında Genç Çiftçi Projelerinin Desteklenmesi Hakkında Tebliğ (Tebliğ No: 2017/10) kapsamında; hibeden faydalanmış, hibe sözleşmesi imzalamaya hak kazandığı halde sözleşmeyi imzalamamış, hibe sözleşmesi iptal edilmiş olmamak,

10) Aynı proje konusunda Bakanlığın diğer hibe programlarından yararlanmış olmamak,

11) Bu maddenin (ç), (f), (g), (ğ) ve (ı) bendi hükümlerine tabi kişilerin eşi olmamak.

 

Genç Çiftçi hibe desteği başvuru nereye yapılıyor?

 

1) Ön başvurular, “https://gencciftci.tarim.gov.tr” uzantılı yazılım üzerinden yapılacak.

2) Kesin başvurular, genç çiftçilerin proje uygulayacağı kırsal alanda ikamet ettiği veya ikamet etmeyi taahhüt ettiği yerleşim biriminin bağlı olduğu il/ilçe müdürlüklerine şahsen yapılacak.

Genç Çiftçi hibe desteği başvuru ne zaman  yapılıyor?

 

 a) Başvurular, Tebliğin yayımlandığı tarihten (24 Mart 2018 ) itibaren beş iş günü geçtikten sonra 2 Nisan 2018 tarihinde  başlar.

b) Başvuru süresi yirmi iş günü ( 27 Nisan 2018 Cuma )günüdür.

 

Genç çiftçi Hibe desteği miktarı 2018

 

- Başvurusu kabul edilip, hibe sözleşmesi imzalayarak, belirlenen şartları yerine getiren genç çiftçiye en fazla otuz bin TL’ye kadar hibe ödemesi yapılacak.

-  Proje KDV hariç hazırlanacak ve hibe desteği  ödemesi buna göre yapılacak.

 

Genç çiftçi Hibe desteği başvuru ne zaman? Başvuruların alınması,

 

a) Genç çiftçi Hibe desteği başvurusu 2 Nisan 2018 tarihinden sonra başlıyor.

b) Genç çiftçi Hibe desteği başvurusu  27 Nisan 2018 tarihinde son buluyor.

c) Genç çiftçi Hibe desteği başvuruları il ve ilçe müdürlüklerinde kurulan genç çiftçi proje yürütme birimi tarafından tutanak karşılığı kabul edilecek.

ç) Genç çiftçi Hibe desteği başvuru dosyalarına ait icmal  başvuru bitiş tarihinden itibaren beş iş günü içerisinde genç çiftçi proje değerlendirme komisyonuna tutanak ile teslim edilir.

 

Genç çiftçi Hibe desteği başvurularının sonucu nasıl öğrenilecek?

 

Genç çiftçi Hibe desteği projeleri üzerinde yapılacak değerlendirme sonuçları  ilan edilecek.

 

Genç çiftçi Hibe desteği Hibe sözleşmesi ve uygulama zamanı şartları neler?

 

Genç çiftçi Hibe desteği kapsamında projesi kabul edilen genç çiftçiler ile yapılacak hibe sözleşmesi aşağıdaki esaslar çerçevesinde gerçekleştirilecek.

a) Hibe sözleşmesi imzalamaya hak kazanan genç çiftçiler ile beş iş günü içerisinde sözleşme imzalanacak.

b) Hibe sözleşmesi imzalamayan genç çiftçinin yerine, belirlenmiş olan yedek listesinden üst sırada yer alan genç çiftçi ile sözleşme imzalanacak.

c) Genç çiftçiler, uygulayacakları proje konularına göre hibe sözleşmesinde belirlenen süre içerisinde gider kalemi alımlarını gerçekleştirecekler ve daha sonra hibe ödeme talebine ilişkin başvurularını yapacaklar.

Fonhavuzu olarak BAŞVURUNUZU yapıyoruz. 

PROJENİZİ hazırlıyoruz.

HİBENİZ çıkana kadar tüm işlemlerinizi takip ediyoruz.

 


Kaynak: fonhavuzu.com
Paylaş :